Home / Over ons

Dit is Hang(On) Energie


Energie zonder winstoogmerk, dat is waar het bij ons om draait! Als sociale energieleverancier streeft Hang(On) Energie ernaar mensen weer perspectief te bieden met een klein beetje hulp. 

Hang(On) Foundation

Geboren vanuit OpenSource Energie is Hang(On) Energie een energielabel zonder winstoogmerk en verbonden aan de Hang(On) Foundation

Met meer dan 10 jaar ervaring in de energiewereld en het leveranciersschap te hebben meegemaakt in al zijn facetten, ontstond de wens om ook energie te leveren vanuit een sociaal oogpunt. Dat doen wij omdat wij geloven in samenwerken en elkaar dingen gunnen. Als energieleverancier wil Hang(On) Energie een sociaal vangnet creëren waarmee we voorkomen dat de levering van energie wordt stop gezet bij mensen met geldzorgen en/of betalingsproblemen. 

Om tal van redenen kunnen mensen onverwacht te maken krijgen met geldzorgen, wat vaak al snel resulteert in betalingsproblemen. Hang(On) Energie biedt mensen die het echt nodig hebben een tijdelijke oplossing en geeft ze daarmee de ruimte om te werken aan een permanente oplossing. Bijvoorbeeld door het onder controle krijgen van hun financiën met behulp van passende hulpverlening.  


De Hang(On) Foundation helpt mensen hun zelfstandigheid terug te krijgen en in hun kracht te staan!


Samen geeft energie met perspectief!